Går det att bedöma elever objektivt?

Många har minnen av skolan som en tid som var både rolig och besvärlig. I en ålder då det händer så mycket fysiskt och mentalt så är det inte alltid så lätt att dra jämnt med en lärare som kanske är mer eller mindre lämpad för sin roll. En lärare som ska ge omdömen och betyg måste göra det objektivt, men är det ens möjligt?

Det är ju helt naturligt att vi tycker mer om vissa än andra. Om en elev inte förstår ämnet och dessutom har personlighetsdrag som känns irriterande så finns det risk för att läraren ger betyg som påverkas av detta. En duktig lärare är förstås medveten om detta och jobbar med teknik för att förbli så rättvis och så objektiv som bara möjligt.

Men helt objektiv kan ingen människa bli. Kanske är det också därför som det är så viktigt med fortsatta internationella prov som visar svart på vitt vilken nivå en elev ligger på. I varje fall i situationer då det har låst sig helt och hållet mellan en viss elev och en viss lärare.

Feminin sympati på tyska

I Tyskland så kan man inte kalla en kvinnlig lärare för lärare, hon är en lärarinna. I Sverige så går det ju bra att prata om en skådespelare som är kvinna, fast tvärtom blir lite märkligt. Det har diskuterats i Tyskland omkring språkregler som gör att man får feminin sympati och maskulint ogillande. Man pratar om att kvinnor diskrimineras i språket. Det här är ju inte så konstigt. Om vi betänker närliggande historia och kultur så har det ju inte direkt handlat om jämlikhet. Kvinnornas plats har varit tydlig och den speglas i språket. Men frågan är om det är rätt väg att gå att ändra språkets regler. Kanske kommer språket ändå att förändras i takt med att verkligheten förändras. Det tar tid men det händer till sist då det blir förlegat att göra skillnader i språket som inte längre reflekterar verkligheten.

Gendatabaser är till godo och till ondo

Idag så kan man ta reda på en massa spännande saker genom att spotta i ett provrör och skicka detta till ett laboratorium. På labbet så kan de se närmre på gener och tala om saker som var dina förfäder bodde på planeten. Det här kan ju vara kul och spännande att få veta men gendatabaser är inte bara till godo. Det är klart att de som samlar ihop informationen måste ta hand om den på ett säkert sätt. Men kommersiella intressen får ofta fördel och det finns risk för att personer som bidrar till gendatabasen utsätts för personlig reklam som bygger på den information som generna gav om sjukdomar och annat. Dessutom så kan företag som skapar gendatabaser sko sig på detta. Det är förstås dem till godo då det finns mycket pengar att hämta i nya patent som kan lösa problem som många lider av.

Det råder brist på färdighetslärare

Sverige behöver fler lärare. Det är många som är i behov av utbildning. Barn och ungdomar som får utbildning av färdighetslärare drar stor nytta av detta. Att få ett ämne förklarat på ett sätt som gör det begripligt är viktigt. Inte bara för att förstå själva ämnet. En duktig färdighetslärare kan vara med och påverka för framtida lyckade studier. Då det blir enkelt och kul att lära in så ökar chansen för att elever kommer att studera vidare. Det får betydelse för Sverige som nation. Ytterligare en anledning till att det behöver satsas mer på läraryrket och på att se till att potentiella lärare får rätt redskap för att lyckas i sin roll.

Kunskapsbloggen syns och finns

Det är alltfler som upptäcker kunskapsbloggen som en viktig källa till information. Det är roligt och en sporre till att fortsätta det viktiga arbetet med intressanta inlägg. Här på kunskapsbloggen så får du information om många olika saker. Du kan läsa längre artiklar som förklarar hur saker och ting fungerar. Du kan också ta del av kortare inlägg som handlar om frågeställningar. De kortare inläggen kan vara konstateranden om hur verkligheten ser ut. De kan leda till att du väljer att söka efter mer information. På så vis är kunskapsbloggen en inspiration för mer kunskap. Vi är med och sprider glädjen som kommer av att lära sig med hjälp av smarta inlägga och frågor som får dig att tänka till.